Gemeentehuis Eemnes

GVBF-ADP-BEL-63 W1973

GVBF-ADP-BEL-77 W1973

De gemeenten van Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) hebben het besluit genomen om vrijwel alle 180 ambtelijke medewerkers van de drie gemeentes in één huisvesting bijeen te brengen. Als locatie is gekozen voor de Zuidersingel te Eemnes. Het betreft algehele nieuwbouw.

De huisvesting voor de BEL-organisatie laat zich onderscheiden in vier hoofdfuncties, te weten:

 • een bestuurscentrum voor bestuurlijke huisvesting van de gemeente Eemnes, alsmede ambtelijke ondersteuning en een politiesteunpunt;
 • een BEL-kantoor voor ambtelijke huisvesting;
 • van de BEL-organisatie;
 • de centrale hal c.a. als dienstencentrum van de ambtelijke BEL-organisatie voor de burger;
 • een vergader- en raadscentrum voor de organisaties en gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren.

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp vormde het weidse landschap en de duidelijke verkaveling met de slootjes ertussen. Het gebouw hebben we daarom laag gehouden. Er zijn maar twee lagen boven het maaiveld zichtbaar. is een uitgestrekt gebouw, te vergelijken met een uitgestrekte, platte hand met gespreide vingers.

Het ronde vergadercentrum met daarin de grote raadszaal symboliseert het hart van onze democratische besluitvorming. De toren, tevens lichthapper, die er op staat symboliseert dit nog eens . Verder is het vooral een heel transparant en helder gebouw. Door de grote centrale hal als verbinding tussen de verschillende delen van het gebouw komen de medewerkers elkaar steeds tegen. Ook de burgers zullen deze transparantie voelen en hiermee willen we ook de bereikbaarheid van het gemeentebestuur en ambtenaren accentueren.

Het gebouw is voornamelijk opgetrokken in baksteen, waarbij alleen de bestuursvleugel van Eemnes eruit springt, die is uitgevoerd in pleisterwerk.

De gemeente heeft nadrukkelijk aangegeven bij ontwerp en realisatie aandacht te willen besteden aan DUBO maatregelen die zouden kunnen leiden tot een betere dan minimale, volgens bouwbesluit, milieuclassering. Dit is bereikt door in plaats van de gangbare gasgestookte CV ketel te kiezen voor een warmtepomp installatie met bodemcollectoren. Hierdoor wordt het mogelijk een CV systeem te realiseren zonder (met gering) gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Daarbij is warmte koude opslag (WKO) toegepast.

GVBF-ADP-BEL-64 W1973

GVBF-ADP-BEL-55 W1973

GVBF-ADP-BEL-41 W1973

GVBF-ADP-BEL-79 W1973

PLG_BG BEL W1973

dsn-1 BEL W1973

dsn-2 BEL W1973

 • Eemnes
 • Gemeentes Laren, Blaricum en Eemnes
 • Marc a Campo; Wim Woensdregt
 • 6.500 m2
 • 2009
 • 0
 • 4.1 K

Related Portfolio

 • Kantoren Achmea Campus

  3
 • Hoofdkantoor Ballast Nedam Nieuwegein

  0
 • Gemeentehuis Aa en Hunze Gieten

  0
 • De Nederlandsche Bank Amsterdam

  1
 • Gemeentehuis Eemnes interieur

  0
 • Raadhuis Heemstede

  0