Een ondergronds park, zwembad, restaurant, museum of duurzame markt. Het kan technisch gesproken nog alle kanten op met de restruimte tussen het ondergrondse metrostation en de daarboven gelegen Vijzelgracht. Deze week is de haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van deze ruimte als alternatief of aanvulling op de nu geplande parkeergarage afgerond door ADP architecten, John Lonsdale Architect en Border Architecture.

35.000m2 vrije ruimte in de binnenstad
Met de aanleg van de Noord-Zuid lijn is er tussen het maaiveld en het dak van het daar in aanbouw zijnde metrostation van de Vijzelgracht een restruimte ontstaan van gigantische afmetingen met de uitstraling van een kathedraal. Het plan om deze ongekende ruimtelijkheid in de binnenstad aan te wenden voor de ontwikkeling van een parkeergarage is door de politiek actieve buurtvereniging Wetering Verbetering ter discussie gesteld. Het scala aan mogelijkheden in De Bak, zoals deze ruimte is gaan heten, zou volgens hen hiermee ondergebruikt blijven. “De Bak heeft het potentieel van een hedendaags monument van innovatief binnenstedelijk ruimtegebruik, met een grote toegevoegde waarde voor buurt en stad”, aldus Maartje Rommer, vertegenwoordiger van de buurtvereniging.

Technische en economische haalbaarheid
Een door het stadsdeel gesubsidieerde haalbaarheidsstudie naar alternatieve invulling van de restruimte was het resultaat van de inspanningen van de vereniging. Afgelopen maanden zijn voor deze studie verschillende varianten uitgewerkt waarin gekeken is naar de technische en financiële haalbaarheid en hun architectonische potentie. Belangrijkste uitgangspunten waren de financiële onafhankelijkheid van het project en een maximale toetreding van daglicht in de ruimte. Daarbij moest de haalbaarheidsstudie een zo hoog mogelijke mate van flexibiliteit in de ontwikkel- en exploitatiemogelijkheden opleveren, in lijn met de snelle veranderlijkheid die kenmerkend is voor het huidige ruimtegebruik.

Toekomst van ‘De Bak’
De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie zijn zeer veel belovend en de eerste reacties vanuit de politiek zijn niet afwijzend tot enthousiast. Desondanks zullen de plannen, gezien de huidige politieke situatie, met het afronden van de studie niet direct tot actie leiden. Wel hebben alle ideeën en daadwerkelijke mogelijkheden die de afgelopen maanden de revue zijn gepasseerd aangetoond dat de buurtvereniging met dit buitengewone project ver voorbij het punt van wishful thinking is.