De Nederlandsche Bank Drachten

W1013 Minolta2952 bewerkt beter featured image versie2

W1013 DNB Drachten Minolta2957

W1013 DNB Drachten -F

Het programma van de Nederlandse Bank Drachten is niet anders dan dat van de overige, recent gebouwde, agentschappen: een grote garage, een klein kantoor en twee woningen. Natuurlijk ook een enorme kluis, maar die zit onder de grond, dus die zie je niet. Voor een architectonisch ontwerp gaat het er in eerste plaats om deze drie, wel zeer verschillende programma-onderdelen, zo te kneden of te schikken dat een geheel ontstaat. Op een manier dat kantoor, garage en woningen niet aan elkaar geplakt lijken.

Als visueel bindend middel is gekozen voor het hoofdelement van een muur van circa vijf meter hoogte, die garage en kantoor in hun geheel omsluit. Een muur die tegelijk een zekere weerbaarheid uitdrukt (er wordt tenslotte iets bewaard waar niet iedereen bij mag komen), maar niet de wereld helemaal buiten wil sluiten. Dit is bereikt door perforaties en openingen in de muur aan te brengen. Met name is er een visuele relatie naar de stad toe gelegd en wel over het water heen. Water dat hier in ruime mate voorhanden was en dat letterlijk binnen de muur gehaald is.

De woningen voor de bewakers en hun gezin zijn buiten de muur geplaatst, als een soort satellieten, om zich duidelijk in hun eigenheid (en die van de bewoners) te kunnen manifesteren. Hiermee is een zekere privacy en afzijdigheid gegarandeerd. Daarnaast is door de plaatsing van de bouwvolumes geprobeerd het gehele, vrij langgerekte, terrein te beslaan. Al de overige grond is afgegraven om plaats te maken voor water – een vergroting van de bestaande vijver.

In de loop van het ontwerpproces bleek echter dat het waterniveau van het oppervlaktewater aanmerkelijk lager was dan eerst werd aangenomen. Het hoogteverschil tussen kantoor en water zou hiermee manshoog (1.70m) worden – een veel te diep gat, van binnenuit, als het ware. Daarom is gekozen voor een sawaconstructie: in niveau verspringende bassins, tot de rand toe gevuld met water. Om het elementaire, architectonische aspect van deze buitenkamer te bewaren is plantengroei in deze bassins geweerd en zijn losse blokken natuursteen, als een soort versteende rimpeling in het wateroppervlak aangebracht.

W1013 GVBF-ADP-CLA-28 featured image

W1013 GVBF-ADP-CLA-22 featured image

W1013 DNB Drachten Minolta2954

W1013 DNB Drachten massa

W1013 DNB Drachten schets

 • Drachten
 • De Nederlansche Bank N.V.
 • Marc a Campo
 • 2653 m2
 • 1991
 • 1
 • 4.3 K

Related Portfolio

 • Drukkerij perscombinatie Amsterdam

  0
 • Drukkerij Wegener Nieuwsdruk West Den Haag

  0
 • Waterzuiveringsgebouw Driebergen

  0
 • Showroom en magazijn RAF Amsterdam

  0
 • Auditorium DNB

  0
 • Rioolgemaal Baden Powellweg Utrecht

  0
 • Ateliergebouw Rijksmuseum Amsterdam

  0